Žilinská univerzita v Žiline a Slovensko.Digital pozývajú na prednášku “Lepšie digitálne služby štátu nie sú sci-fi”. Rozprávať a diskutovať príde Ján Suchal už 29.11.2017 o 13:00 do Auly 3 na Žilinskej univerzite v Žiline. Viac na: https://www.facebook.com/events/335032383643473/

Read More →

Bavorské akademické centrum Vám ponúka štipendium na jeden roka štúdia Sehr geehrte Damen und Herren, gern möchten wir Sie nochmals auf unsere aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19 für Graduierte aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen. Wir bitten Sie, die Ausschreibung an Studierende […]

Read More →

Seminár   PODNIKANIA  V RAKÚSKU A NA SLOVENSKU Prednáška rakúskeho lektora na tému Doing Business Abroad Stretnutie študentov FRI, FBI a rakúskych študentov (Univerzita Graz) Príprava a prezentácia prác študentov o podrobnostiach a rozdieloch podnikania v Rakúsku a na Slovensku (SWOT analýza) Kedy : 3.5.2017 9:00-11:30 4.5.2017 10:00 -12:00 Kde Miesto konania : FBI Komunikačný jazyk […]

Read More →