Katedra makro a mikroekonomiky zabezpečuje v rámci bakalárskeho štúdia na Fakulte riadenia a informatiky ŽU výučbu nasledovných predmetov:

št. odbor názov predmetu vyučujúci
Manažment  Všeobecná ekonomická teória Kucharčíková, A., Staníková, Z.
 Právne aspekty podnikania 1 Holková, B.
 Podniková ekonomika Ďurišová, M., Kozubíková, Z., Potkanová, T.
 Právne aspekty podnikania 2 Holková, B.
 Finančné účtovníctvo Jacková, A.
 Podnikové financie Kozubíková, Z.
 Dane a rozpočet Holková, B.
 Mikroekonómia Tokarčíková, E.
 Makroekonómia Kucharčíková, A.
 Finančno-ekonomické analýzy Jacková, A.
 Informatika  Základy ekonómie Kucharčíková, A., Tokarčíková, E., Falát, L.
 Ekonomické a právne aspekty podnikania Ďurišová, M., Staníková, Z., Pančíková, L., Falát, L.
 Ekonómia podniku Pančíková, L.
 Povolanie podnikateľ 1 VTP
 Povolanie podnikateľ 2 VTP
 Makroekonómia Kucharčíková, A.
 Podnikové financie Kozubíková, Z.
 Dáta, informácie, znalosti Falát, L.
 Právo 1 Holková, B.
 Právo 2 Holková, B.