V súčasnosti Katedra makro a mikroekonomiky spolupracuje s nasledovnými inštitúciami:

typ spolupráce názov spolupracujúcej inštitúcie krajina kontaktná osoba
akademická  Uralská štátna univerzita Yekaterinburg Ruská federácia  Ďurišová, M.
 Faculty of Economics and Business Administration,
Dunarea de Jos University of Galati
Rumunsko  Tokarčíková, E.
 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Poľsko  Kucharčíková, A., Tokarčíková, E.
 Vadim Getman Kyiv National Economic University Ukrajina  Kucharčíková, A.
 Taras Shevchenko National University of Kyiv Ukrajina  Kucharčíková, A.
 Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Česká republika  Ďurišová, M., Kucharčíková, A.,
Tokarčíková, E., Kozubíková, Z.
 Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne Česká republika  Kozubíková, Z.
 Podnikohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická Praha Česká republika  Kucharčíková, A.
 VŠB-TU Ostrava Česká republika  Falát, L.
 Fakulta masmediálnej komunikácie,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
SR  Kucharčíková, A.
 Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene SR  Kucharčíková, A.
 Ústav manažmentu STU Bratislava SR  Ďurišová, M., Kucharčíková, A.
 Univerzita Komenského v Bratislave SR  Tokarčíková, E.
 Ekonomická Univerzita  v Bratislave SR  Tokarčíková, E.
 Slovenská technická univerzita v Bratislave SR  Tokarčíková, E.
 Technická univerzita v Košiciach SR  Tokarčíková, E.
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici SR  Tokarčíková, E.
 Trnavská univerzita v Trnave SR  Tokarčíková, E.
 Katolícka univerzita v Ružomberku SR  Tokarčíková, E.
prax  Úrad priemyselného vlastníctva, Banská Bystrica SR  Ďurišová, M.
 Daňový úrad Žilina SR  Holková, B.
 Jesseniova lekárska fakulta UK SR  Pančíková, L.
 Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika SR  Pančíková, L.
 Schaeffler Slovensko SR  Pančíková, L.
 KROS, a. s. SR  Tokarčíková, E.
 Nestlé, s. r. o. Česká republika  Tokarčíková, E.
 KIA Motors, s.r.o SR  Tokarčíková, E.
 GlobalLogic Slovakia SR  Tokarčíková, E.
 Accenture, s.r.o. SR  Tokarčíková, E.
 Vedecko-technologický park Žilina SR  Zábovská, K.
 Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu SR  Zábovská, K.

 

V minulosti pracovníci katedry spolupracovali s firmami Softip SEVER, a.s., Slovenské železnice, DOOS, s.r.o., LR Lednické Rovne,  Varias; ELAS, s.r.o.; BIC, s.r.o.; Konštrukta; Harmanecké papierne, a.s.; Izomat, a.s. (Nová Baňa); Pal-Inalfa, a.s. (Vráble).