Katedra makro a mikroekonomiky zabezpečuje v rámci inžinierskeho štúdia na Fakulte riadenia a informatiky ŽU výučbu nasledovných predmetov:

št. odbor názov predmetu vyučujúci
Informačný manažment Manažérske účtovníctvo Jacková, A.
Ekonometria Pančíková, L.
Prognostika Pančíková, L.
Dáta, informácie, znalosti Falát, L.
Finančný manažment Ďurišová, M.
Informačné systémy (Podniková informatika) Finančné účtovníctvo Jacková, A.
Financie Ďurišová, M.
Ekonometria Pančíková, L.
Makroekonómia Kucharčíková, A.
Prognostika Pančíková, L.