TEL. : +421 41 513 4401
e-mail : eva.matkova@fri.uniza.sk

Adresa:
Katedra makro a mikroekonomiky,
Fakulta riadenia a informatiky,
ŽILINSKÁ UNIVERZITA,
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina