TEL. : +421 41 513 4401
e-mail : eva.matkova@fri.uniza.sk

Adresa:
Katedra makro a mikroekonomiky,
Fakulta riadenia a informatiky,
ŽILINSKÁ UNIVERZITA,
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

 

 

Titul Meno Funkcia e-mail telefón Miestnosť
doc. Ing. Ďurišová Mária, PhD. Vedúca katedry, docent maria.durisova@fri.uniza.sk +421 41 513 4400 RB 204
Ing. Falát Lukáš, PhD. Odborný asistent lukas.falat@fri.uniza.sk +421 41 513 4425 RB 211
Ing. Holková Beata, PhD. Odborný asistent beata.holkova@fri.uniza.sk +421 41 513 4428 RB 213
doc. Ing. Jacková Anna, PhD. Docent anna.jackova@fri.uniza.sk +421 41 513 1422 RB 214
Ing. Kozubíková Zuzana, PhD. Odborný asistent zuzana.kozubikova@fri.uniza.sk +421 41 513 4423 RB 210
doc. Ing. Kucharčíková Alžbeta, PhD. Docent alzbeta.kucharcikova@fri.uniza.sk +421 41 513 4426 RB 209
Ing. Malichová Eva, PhD. Odborný asistent eva.malichova@fri.uniza.sk +421 41 513 2262 RB 8
Maťková Eva Sekretárka eva.matkova@fri.uniza.sk +421 41 513 4401 RB 203
Ing. Pančíková Lucia, PhD. Odborný asistent lucia.pancikova@fri.uniza.sk +421 41 513 4424 RB 201
Ing. Potkanová Tatiana Doktorand tatiana.potkanova@fri.uniza.sk +421 41 513 4409 RB 214
Ing. Staníková Zuzana, PhD. Odborný asistent zuzana.stanikova@fri.uniza.sk +421 41 513 4407 RB 212
Ing. Tokarčíková Emese, PhD. Odborný asistent emese.tokarcikova@fri.uniza.sk +421 41 513 4422 RB 202