Seminár   PODNIKANIA  V RAKÚSKU A NA SLOVENSKU

  • Prednáška rakúskeho lektora na tému Doing Business Abroad
  • Stretnutie študentov FRI, FBI a rakúskych študentov (Univerzita Graz)
  • Príprava a prezentácia prác študentov o podrobnostiach a rozdieloch podnikania v Rakúsku a na Slovensku (SWOT analýza)

Kedy :

  • 3.5.2017 9:00-11:30
  • 4.5.2017 10:00 -12:00

Kde

  • Miesto konania : FBI
  • Komunikačný jazyk : anglický
  • Informácie a záväzná prihláška do 19.4.2017      Maria.Durisova@fri.uniza.sk