Vedúci katedry

doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.

 Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.

Sekretárka Pedagogickí pracovníci Doktorandi
Eva Maťková           . Docenti: Eva Malichová
 doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD. Tatiana Potkanová
 doc. Ing. Anna Jacková, PhD.
 doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Odborní asistenti:
 Ing. Lukáš Falát, PhD.
 Ing. Beata Holková, PhD.
 Ing. Zuzana Kozubíková, PhD.
 Ing. Lucia Pančíková, PhD.
 Ing. Zuzana Staníková, PhD.
 Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
 Ing. Katarína Zábovská, PhD.