funkcia odborný asistent lukas
vyučované predmety Základy ekonómie
Ekonomické a právne aspekty podnikania
Dáta, informácie, znalosti
oblasti výskumu predikčná analytika s využitím strojového učenia s učiteľom
umelé neurónové siete
efektívne manažérske rozhodovanie založené na data science