funkcia odborný asistent
vyučované predmety Základy ekonómie
Všeobecná ekonomická teória
Mikroekonómia
oblasti výskumu spoločensky zodpovedné podnikanie
multilaterálne vzťahy ekonomických subjektov
trhová difúzia produktov

 

Najvýznamnejšie vedecké publikácie:

rok vydania autori názov publikácie
2015 Kucharčíková, A., Tokarčíková, E. Vysokoškolská učebnica: Základy ekonómie,  vedecká redaktorka: Anna Križanová. – 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2015. – 198 s., [AH 14,04; VH   14,52] : obr., tab. – ISBN 978-80-554-1105-7
2015 Tokarčíková, E., Kucharčíková, A.,  Ďurišová, M. Education of students of study program Informatics in the field of corporate social responsibility.  In:Periodica Polytechnica:social and management sciences. ISSN 1416-3837. Vol. 23, no.2 (2015) s.106-112,  SCOPUS, SJR (2015) = 0,323 
2015 Tokarčíková, E., Kucharčíková, A. Diffusion of innovation:the case of the Slovak mobile communication market. In: International journal of innovation and learning ISNN 1471-8197, 17(3) 2015, s.359-370 SCOPUS, SJR(2015)=0,252
2015 Tokarčíková, E., Ďurišová,M., Kucharčíková, A. Ecologically sustainable development in the EU. In: Turkish online journal of education technology – ISSN 1303-6521 – SP ISS September (2015) online, s.215-222.-. SCOPUS, (SJR(2015) = 0,377
2015 Tokarčíková, E., Ďurišová,M., Malichová,E. Identification of indicators of sustainability for reporting in automotive company. In:Transport means 2015:proceedings of the 19th international scientific conference. Kaunas: KAunas University of Technology, ISSN 1822-296X, s.703-707 WoS, SCOPUS
2014  Tokarčíková, E. Skriptá: Mikroekonómia1. vyd. Žilinská univerzita, 2014. – 124 s., AH 8,71, VH 9,12 : obr., tab. – ISBN 978-80-554-0859-0,
2011 Kucharčíková A., Tokarčíková, E., Ďurišová,M.,Jacková, A., Vodák, J., Monografia: Efektivní výroba : využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích vědecký redaktor: Jozef Strišš. – 1. vyd. – Brno: Computer Press, 2011. – 344 s., [AH: 24,5]: obr., tab. – ISBN 978-80-251-2524-3