funkcia docent p-jackova
vyučované predmety Finančné účtovníctvo
Finančno-ekonomické analýzy
Manažérske účtovníctvo

 

oblasti výskumu modelovanie produkčných faktorov v podniku
optimalizácia finančnej a kapitálovej štruktúry podniku