Kucharčíková, A. – Tokarčíková, E.: Základy ekonómie. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľské centrum ŽU, 2015, 198 s., ISBN 978-80-554-1105-7

ze-kniha

Učebnica prepája ekonomické poznatky s úlohou informatika v súčasnej spoločnosti a poukazuje na poznatky z oblasti ekonómie, ale i všeobecného prehľadu, s ktorými sa informatik bežne stretáva v masmédiách a reálnom pracovnom i osobnom živote. Túto skutočnosť podčiarkujú aj výňatky z periodickej tlače uvedené na začiatku každej kapitoly