Vodák, J. – Kucharčíková, A.: Efektivní vzdělávaní zaměstnanců. Grada Publishing, Praha 2011, 2. aktualizované a rozšírené vydanie, 240 s., ISBN 978-80-247-3651-8

Cieľom publikácie je pomôcť manažérom a špecialistom personálnych útvarov skvalitniť procesy podnikového vzdelávania tak, aby viac a lepšie prispievalo k rozvoju jednotlivcov, tímov, jednotlivých organizačných jednotiek a celého podniku. Ide napríklad o zlepšenie kultúry, zvýšenie výkonnosti podniku a podporu úspešnej realizácie stratégie podniku.

evz2