Kucharčíková, A. – Tokarčíková, E. – Ďurišová, M. – Jacková, A. – Kozubíková, Z. – Vodák, J.: Efektivní výroba. Využívejte výrobní faktory a připravte se na změny na trzích. Computer Press, Brno, Česká republika, 2011, 344 s., ISBN 978-80-251-2524-3

Cieľom monografie je ponúknuť syntetický makroekonomický, regionálny i mikroekonomický pohľad na výrobné vstupy, investície a posudzovanie rizík investícií do výrobných vstupov, posudzovanie efektívnosti exploatácie vstupov a modelovanie podnikových procesov. Ambíciou autorov je, aby poznatky z knihy boli využiteľné v univerzitnej oblasti pre učiteľov a študentov pri výučbe predmetov ekonomického a manažérskeho zamerania, ako aj pre manažérov a majiteľov podnikov, ktorí ju môžu využiť pri rozhodovaní o rozširovaní a zvyšovaní efektívnosti využívania a kombinácie nevyhnutných podnikových vstupov.

ev