funkcia odborný asistent
vyučované predmety Podnikové financie
Všeobecná ekonomická teória
Podniková ekonomika
Kapitálové a investičné teórie
oblasti výskumu podpora rozhodovania
riadenie a financovanie podnikových investícií