funkcia Doktorand
vyučované predmety Podniková ekonomika
oblasti výskumu hodnotový manažment