funkcia vedúci katedry, docent p-durisova
vyučované predmety Podniková ekonomika
Podnikové financie
Finančný manažment
Ekonomické a právne aspekty podnikania
Financie
Povolanie podnikateľ 1
Povolanie podnikateľ 2
Investičné rozhodovanie v manažmente
oblasti výskumu efektívne využívanie podnikových výrobných faktorov so zameraním na zvyšovanie hodnoty podniku