funkcia odborný asistent p-zabovska
vyučované predmety Ekonomické a právne aspekty podnikania
Dáta, informácie, znalosti
Mikroekonómia
oblasti výskumu business intelligence