funkcia doktorand
vyučované predmety Všeobecná ekonomická teória
oblasti výskumu