funkcia odborný asistent p-holkova
vyučované predmety Dane a rozpočet
Právne aspekty podnikania 1
Právne aspekty podnikania 2
Právo 1
Právo 2
Všeobecná ekonomická teória
Základy ekonómie
oblasti výskumu efektívny daňový systém