funkcia docent  p-kucharcikova
vyučované predmety Všeobecná ekonomická teória
Základy ekonómie
Makroekonómia
Hospodárska politika pre manažérske rozhodovanie
oblasti výskumu makroekonomická a regionálna ekonomická výkonnosť
efektívnosť využívania výrobných vstupov na makroekonomickej úrovni
efektívnosť využívania výrobných vstupov na regionálnej a podnikovej úrovni
efektívnosť ľudského kapitálu
podnikové vzdelávanie