V rámci projektovej výučby pre inžiniersky stupeň na Fakulte riadenia a informatiky ŽU Katedra makro a mikroekonomiky realizuje v školskom roku 2016/2017 nasledovnú projektovú výučbu:

št. odbor názov projektu vedúci projektu
Informačný manažment  Finančné plánovanie v podniku Ďurišová, M.
Informačný manažment  Reštauračný informačný systém Ďurišová, M., Kucharčíková, A.
Informačný manažment  Získavanie znalostí pre podporu rozhodovania v manažmente Falát, L.
Informačný manažment  Vplyv daňovej etiky na efektívnosť výberu daní v SR Holková, B.
Informačný manažment  Návrh systému merania jednotlivých aspektov ekonomického procesu Jacková, A.
Informačný manažment  Riadenie a financovanie podnikových investícií Kozubíková, Z.
Informačný manažment  Business Intelligence a manažment efektívnosti ľudského kapitálu Kucharčíková, A.
Informačný manažment  Predikčné modelovanie s využitím Open-Source Pančíková, L.
Informačný manažment  Analýza reálnych väzieb ekonomických ukazovateľov Staníková, Z.
Informačný manažment  Ekonomické podklady pre zvýšenie kvality manažérskych rozhodnutí Tokarčíková, E.