Seminár   PODNIKANIA  V RAKÚSKU A NA SLOVENSKU Prednáška rakúskeho lektora na tému Doing Business Abroad Stretnutie študentov FRI, FBI a rakúskych študentov (Univerzita Graz) Príprava a prezentácia prác študentov o podrobnostiach a rozdieloch podnikania v Rakúsku a na Slovensku (SWOT analýza) Kedy : 3.5.2017 9:00-11:30 4.5.2017 10:00 -12:00 Kde Miesto konania : FBI Komunikačný jazyk […]

Read More →